Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Ουγγαρίας

210-6725994
Καλβου Α. 16