Χώροι Τέχνης-Το Σπίτι της Κύπρου

Τηλ.: 2103641217 - Ηρακλείτου 10, Κολωνάκι
Τηλ.: 2103641217 - Ηρακλείτου 10, Κολωνάκι