Χώροι Τέχνης-Σκιρώνειο Κέντρο Κηφισιάς

Τηλ.: 2106206437 - Γ. Λύρα 73, Ν. Κηφισιά
Τηλ.: 2106206437 - Γ. Λύρα 73, Ν. Κηφισιά