ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΙΚΡΩΝ ΖΩΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Θ. ΖΕΡΒΕΑΣ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΟΣ

Αθήνα - ΗΡΑΚΛΕΙΟ

οδ. Κηφισίας 50Α