Ψαροταβέρνες-ΨΑΡΑΣ (Ο)

Τηλ.: 2108079213 - Ελαιών 54, Ν. Κηφισιά
Τηλ.: 2108079213 - Ελαιών 54, Ν. Κηφισιά