Τράπεζα Πειραιώς-Αττική-Αθήνα,Ομόνοια

3ης Σεπτεμβριου 6