Εθνική Τράπεζα-Αττική, Αθήνα

Ομόνοια, Πανεπιστημίου + Πατησίων
Βενιζέλου Ελ.
Ομόνοια, Πανεπιστημίου + Πατησίων