Τράπεζα Κύπρου-Ιωάννινα (ΑΤΜ)

Ογδόης Μεραρχίας 20