ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Κ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Α.Π.Θ.

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ 8 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ