Φαρμακείο Αικατερίνη Μπακούλα

Ιωάννινα - ΙΩΑΝΝΙΝΑ

2651035035
Καστρισοϊα 23, Ιωάννινα