Ναυτικοί Όμιλοι-ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Ι.Ο. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

8ης Μεραρχιας 24