ΚΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

2102010210-6977097816 Σύντομη Περιγραφή
ΤΣΟΥΝΤΑ 15 -ΠΑΤΗΣΙΑ(έναντι σταθμού ηλεκτρ. Αγ. Ελευθέριος)