ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Αθήνα - ΠΑΤΗΣΙΑ

Πατησίων 386 & Αγ. Λαύρας 111