Γρηγόρης Μικρογεύματα-Αττική-Αθήνα Στρατηγού Μακρυγιάννη

Στρατηγού Μακρυγιάννη και Αθανασίου Διάκου