Μοναστήρια-Αττική-Αγία Παρασκευή-Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου