Εκκλησίες-Αττική-Χαλάνδρι Άγιος Γεώργιος

Άγιος Γεώργιος
Αγίας Παρασκευής 81
Άγιος Γεώργιος