Γυμναστήρια-Παπάγου 03

Εθνικό Αθλ. Κέντρο Παπάγου
Νευροκοπιου 4
Εθνικό Αθλ. Κέντρο Παπάγου