Εκκλησίες-Αττική-Παπάγος Τιμίου Σταυρού

Τιμίου Σταυρού
Αναστάσεως και Κλειούς
Τιμίου Σταυρού