Οφθαλμολογικό ιατρείο Βασίλης Ι. Γεωργόπουλος

Αθήνα - ΑΛΙΜΟΣ

2109845678
Λεωφόρος Καλαμακίου 18 και Θουκιδίδου