12ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΚΕΙΡΙΑΚΩΝ -ΣΦΗΤΤΙΩΝ 1, 11854 Κ.ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ