Εθνική Τράπεζα-Αττική, Δραπετσώνα

Εθν. Αντιστάσεως, Εφραιμίδη
Κλαπανάρα 2
Εθν. Αντιστάσεως, Εφραιμίδη