Δημήτριος Χαρ. Παϊδας

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

210 3237 551, 210 3235 088 Σύντομη Περιγραφή
Λ. Πεντέλης 58, Χαλάνδρι