ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΠΑΤΗΣΙΑ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
Ρόδου 77 - 79