20ο ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Αθήνα - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΖΥΜΠΡΑΚΑΚΗ 46-48, 10445 ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ