Σουβλάκια Αττική-Νίκαια Ο Μανώλης

2104909055
Γεωργίου Καραισκάκη 2