Σουβλάκια Αττική-Νέα Ιωνία Ο Ζυγός

2102794500
Πλατεία Αγίου Ευσταθίου 2