Ταβέρνες-Καραβίδες - ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ (Ο)

Τηλ.: 2102714585 - Δεμιρδεσίου 89 (Άλσος Βεΐκου), Περισσός
Τηλ.: 2102714585 - Δεμιρδεσίου 89 (Άλσος Βεΐκου), Περισσός