Ταβέρνες-Ταβέρνες για κρέας - ΣΤΕΚΙ - ΠΑΤΑΚΙΑΣ

Τηλ.: 2102798775, 6973827888 - Αναγεννήσεως 11, Περισσός
Τηλ.: 2102798775, 6973827888 - Αναγεννήσεως 11, Περισσός