Σουβλάκια Αττική-Αιγάλεω ΜΑΜ ΜΑΜ

2105727300
Ιερά Οδός 236