ΘΕΡΑΠΟΥΠΟΛΗ-ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΨΥΧ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Αθήνα - ΑΙΓΑΛΕΩ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 214, Αιγαλεω