Διαγνωστικά Κέντρα-Αιγάλεω-Διάγνωση Α.Ε.

210-5317220 (Πλ. Εσταυρωμένου)
Σαραφη Στεφ. 2
210-5317220 (Πλ. Εσταυρωμένου)