ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Αθήνα - ΑΙΓΑΛΕΩ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 223