ΕΛΕΝΗ Δ. ΚΩΣΤΑΚΙΩΤΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - ΑΙΓΑΛΕΩ

Ειδικότητα: Ενδοκρινολόγοι
Στέφανου Σαράφη 6