Πολίτικη Κουζίνα-ΕΞ ΑΝΑΤΟΛΗΣ

Τηλ.: 2105757055 - Παρασκευοπούλου 36, Μπουρνάζι
Τηλ.: 2105757055 - Παρασκευοπούλου 36, Μπουρνάζι