Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ

2105713546
Αγ. Παρασκευής 51, Μπουρνάζι