ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Χ. ΜΠΟΥΚΟΝΗΣ

Αθήνα - ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 63, Περιστέρι