Βρώμικα-Αττική-Περιστέρι Κοτοπουλαδες

Αγίας Παρασκευής και Λασσάνη