Κινέζικο Φαγητό-BEIJING

Τηλ.: 2105763760, 2105763393 - Κορυτσάς 29 κ. Κύπρου, Μπουρνάζι
Τηλ.: 2105763760, 2105763393 - Κορυτσάς 29 κ. Κύπρου, Μπουρνάζι