Θέατρα-ΑΠΛΟ ΘΕΑΤΡΟ

Τηλ.: 2109229605 - Χ. Τρικούπη 4
Τηλ.: 2109229605 - Χ. Τρικούπη 4