Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΡΕΝΑ ΤΗΣ ΦΤΕΛΙΑΣ

Τηλ.: 2106743874, 2106748718 - 25ης Μαρτίου 28, Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 2106743874, 2106748718 - 25ης Μαρτίου 28, Ν. Ψυχικό