Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΚΡΙΘΑΜΟΣ

Τηλ.: 2106728790-1 - Μπουμπουλίνας κ. Ν. Παρίτση, Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 2106728790-1 - Μπουμπουλίνας κ. Ν. Παρίτση, Ν. Ψυχικό