ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ-ΑΝΔΡΟΛΟΓΟΣ-ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ

Αθήνα - ΨΥΧΙΚΟ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2106754424 - 6973983450 Σύντομη Περιγραφή
ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 233 ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ