Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΜΕΤΟΧΙ

Τηλ.: 2106752775 - Βύρωνος 13, Κάτω Χαλάνδρι
Τηλ.: 2106752775 - Βύρωνος 13, Κάτω Χαλάνδρι