Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΑΝΕΤΟΝ

Τηλ.: 2108066700 - Στρ. Λέκκα 19, Μαρούσι
Τηλ.: 2108066700 - Στρ. Λέκκα 19, Μαρούσι