Ελληνικό Εστιατόριο ΜΠΑΧΑΡΙ (Γευσίτροπον ΕΠΕ)-ΑΘΗΝΑ-ΠΕΥΚΗ

Αθανασίου Διάκου 12