Καταστήματα Ηλεκτρονικών Εξαρτημάτων-ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ

210 6125249
Περικλέους 6