ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ & ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ-KREMENA KOUTSOUKOU

Αθήνα - ΜΑΡΟΥΣΙ

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΛΕΚΚΑ 18