ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟ-ΑΘΛΗΤΙΑΙΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Αθήνα - ΠΕΥΚΗ

Ειδικότητα: Ορθοπεδικοί
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 14 ΠΕΥΚΗ