Ιταλική Κουζίνα-ROCCA (LA)

Τηλ.: 2109223620 - Αγγελικάρα 1 κ. Ρατζιέρη, Ακρόπολη
Τηλ.: 2109223620 - Αγγελικάρα 1 κ. Ρατζιέρη, Ακρόπολη