Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΑΤΤΙΚΟΣ-ΜΙΝΑ

Τηλ.: 2109215256, 2109216266 - Γαριβάλδη 7, Ακρόπολη
Τηλ.: 2109215256, 2109216266 - Γαριβάλδη 7, Ακρόπολη